Deklaration om uppgiftsskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige


1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. På följande sidor informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.


1.2 Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Giseke GmbH & Co. KG, Pankstraße 8, 13127 Berlin, Tyskland, Tel.: +49 (030) 424 10 90, fax: +49 (030) 42 80 49 50, e-post: service@akku.net. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.


1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen https:// och låssymbolen i din webbläsarrad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats enbart för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:
- Vår besökta webbplats
- Datum och tid vid åtkomsttillfället
- Mängd data som skickats i bytes
- Källa/referens från vilken du kom till sidan
- Webbläsare som används
- Operativsystem som används
- Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med artikel. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand, om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Kakor
För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies är inställda samlar de in och bearbetar specifik användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookien. Du kan kontrollera varaktigheten för respektive cookie-lagring i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi har satt upp, sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR för att tillvarata våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.
Vi samarbetar med reklampartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom följande avsnitt.
Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och att du individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningarna. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
- Krom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

4) Kontakta oss
När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan; detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har klargjorts slutgiltigt, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

5) Behandling av uppgifter vid öppnande av ett kundkonto och för avtalsbehandling
I enlighet med artikel. 6 (1) punkt b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Det är möjligt att när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den registeransvariges ovan nämnda adress. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnat för avtalsbehandling. Efter avslutad avtalsbehandling eller radering av ditt kundkonto spärras dina uppgifter med hänsyn till skattemässiga och kommersiella lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifter har reserverats av vår webbplats, vilket vi informerar dig om i enlighet med detta nedan.

6) Kommentarfunktion
Inom ramen för kommentarsfunktionen på denna webbplats lagras och publiceras förutom din kommentar även information om när du skrev kommentaren och namnet på den kommentator du har valt på webbplatsen. Dessutom loggas och lagras din IP-adress. Denna IP-adress lagras av säkerhetsskäl, om personen i fråga skulle kränka tredje parts rättigheter eller publicera olagligt innehåll genom att lämna en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part skulle invända att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för lagringen av dina uppgifter är Art. 6 (1) punkt b och f GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part invänder mot dem som olagliga.

7) Behandling av uppgifter i syfte att hantera beställningar
7.1 De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överlämnas till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera inom ramen för avtalsbehandlingen, i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som har fått uppdraget inom ramen för betalningshantering, om detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är Art. 6 (1) punkt b GDPR.

7.2 Överlämnande av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

- Deutsche Post
Om leveransen av varor sker via transportleverantören Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Deutsche Post i enlighet med artikel. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till Deutsche Post för leveransändamål i enlighet med artikel 6.1 i den allmänna lagstiftningen. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens om leveransdatumet med Deutsche Post eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transportleverantören Deutsche Post.

- DHL
Om leveransen av varor sker via transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med artikel. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till DHL för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med DHL om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transportleverantören DHL.

- DPD
Om leveransen av varor sker via transportleverantören DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DPD i enlighet med artikel. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till DPD för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med DPD om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transportleverantören DPD.

- FedEx
Om leveransen av varor sker via transportleverantören FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach)) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till FedEx i enlighet med artikel. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till FedEx för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens om leveransdatumet med FedEx eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transportleverantören FedEx.

- UPS
Om leveransen av varor sker med transporttjänsten UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till UPS i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till UPS för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med UPS om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transportleverantören UPS.


7.3 Användning av betaltjänstleverantörer

- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal"). Överföringen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR och endast i den mån det är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att göra kreditkontroller för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller, om det erbjuds, "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. PayPal använder resultatet av kreditbedömningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på erkända vetenskapliga, matematisk-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive vilka kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

8) Verktyg och annat

- Google Web Fonts
Den här webbplatsen använder webbtypsnitt som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") för att visa typsnitt på ett enhetligt sätt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att visa texter och typsnitt korrekt.
För att göra detta måste webbläsaren du använder ha en anslutning till Googles servrar. När du använder Google Maps kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att skapa en enhetlig och attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och användningen ligger i vårt legitima intresse enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt av din dator.
Ytterligare information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9) Den registrerades rättigheter
9.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande omfattande rättigheter som registrerad person (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:
- Den registrerades rätt till tillgång enligt artikel. 15 GDPR: Du har rätt att få tillgång till följande information: De personuppgifter som behandlas av oss, ändamålen med behandlingen, kategorierna av behandlade personuppgifter, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period, förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter från den registeransvarige eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att motsätta sig en sådan behandling; rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån de kommer; förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den logik som är inblandad, samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade; lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 när personuppgifter överförs till ett tredjeland.

- Rätt till rättelse i enlighet med artikel. 16 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och/eller rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade som lagras av oss.

- Rätt till radering ("rätt att bli bortglömd") i enlighet med art. 17 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få personuppgifter om dig raderade om villkoren i artikel 17 i GDPR är uppfyllda. 17 (2) GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte för utövande av yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av skäl som rör allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

- Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel. 18 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av följande skäl: Du har rätt att få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av den personuppgiftsansvarige av följande skäl: Så länge som riktigheten av dina personuppgifter som du bestrider kommer att verifieras. Om du motsätter dig radering av dina personuppgifter på grund av olaglig behandling och du begär begränsning av användningen av dem i stället. Om du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, när vi inte längre behöver dessa uppgifter för behandlingens syfte. Om du har inväntat mot behandling på grunder som rör din personliga situation i väntan på att vi ska kontrollera om våra legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

- Rätt att bli informerad i enlighet med artikel. 19 GDPR: Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

- Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel. 20 GDPR: Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att kräva att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

- Rätt att återkalla ett lämnat samtycke enligt artikel. 7 (3) GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden. Vid ett återkallande kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återtagandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före återtagandet.

- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel. 77 GDPR: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot GDPR.


9.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
OM VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT DOMINERANDE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV DE GRUNDER SOM FÖLJER AV DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN BEVISA ATT DET FINNS TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA INVÄNDNINGEN PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKTREKLAM.

10) Lagringstid för personuppgifter
Varaktigheten för lagring av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).
Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.
Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande förpliktelser på grundval av art. 6 (1) punkt b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna om de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller för att inleda avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av fortsatt lagring.
Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6.1 f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skäl för skyddsvärd behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Om personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direktmarknadsföring på grundval av art. 6.1 f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 6.1 f GDPR. 21.2 GDPR.
Om inget annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.